HRM

Danthec is inzetbaar voor uiteenlopende diensten op HRM-gebied en neemt daarbij de benodigde personeelszorg voor ondernemers uit handen. Hierbij kunnen wij als ondersteuner functioneren, maar ook volledige taken overnemen. U kunt de diensten inhuren waar u, als ondernemer, behoefte aan heeft. Voor alle vraagstukken op HRM-gebied leveren wij een oplossing op maat. U kunt een beroep doen op Danthec op de volgende terreinen:

Personeelsadvisering

  • Personeelsregelingen (arbeidsvoorwaarden);
  • Loopbaanbeleid: interne loopbaanpaden, opleidingsbeleid met functionerings-, beoordelings- en POP-gesprekken;
  • Arbobeleid: rechten en plichten van werkgever en werknemer op het gebied van goede en veilige arbeidsomstandigheden;
  • Verzuimbeleid: ziekmeldingsprocedure en de rechten en plichten van werkgever en werknemer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Beoordelings- en functioneringsbeleid: beoordeling- en evaluatiebeleid over functioneren / advisering over arbeidsrechtelijke maatregelen;
  • Beloningsbeleid: bepalen van het functiegebouw en de zwaarte van functies.

Ontslag / Arbeidsrecht: onderhandelen over en opstellen van beëindigingsregelingen;
Outplacement: herplaatsen van werknemers in een bij hun mogelijkheden en interesses passende functie.
Re-integratiebegeleiding: advisering rondom arbeidsongeschiktheid en verzuimbeleid.

U kunt ook op ons rekenen voor uw personeelszaken en financieel-administratieve zaken. Danthec kan uw onderneming ook van dienst zijn op het gebied van personeelsmanagement. Dit kan zowel tijdelijke en/of specialistische ondersteuning betreffen.

Informatie
Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Vul dan het 
contactformulier in, bel +31(0) 626218238 of mail naar info@danthec.nl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c11/h03/mnt/195008/domains/danthec.nl/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399