Re-integratie- en verzuimbegeleiding

Als een werknemer langdurig ziek is, werken werkgever en werknemer samen aan een re-integratietraject. Bij dit re-integratietraject zijn ook andere partijen betrokken, zoals de arbodienst of bedrijfsarts, het UWV en indien nodig, re-integratiebedrijven. Er wordt samengewerkt met als doel de mogelijkheden te bekijken en tot een oplossing te komen voor zowel u, als werkgever als de werknemer. Bij dit (intensieve) traject komen veel kwesties kijken. Danthec kan u gedurende dit gehele traject begeleiden en van advies voorzien. Wij kunnen u ook de nodige taken uit handen nemen door overleg te voeren met de diverse partijen die bij het traject betrokken zijn en u tijdens het gehele traject verder begeleiden. Wij kunnen u van advies voorzien over de mogelijkheden voor herplaatsingen binnen het bedrijf of indien nodig de begeleiding verzorgen naar een outplacement bureau of naar het tweede spoor tot en met WIA. Dit alles (uiteraard) in nauw overleg met u.

Danthec kan u ook service verlenen op het gebied van verzuimbegeleiding en preventie en als vertrouwenspersoon fungeren.

Voor alle vraagstukken op het gebied verzuim en re-integratie leveren wij een oplossing op maat. Dit doen wij door, samen met u, tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, een uitgebreide inventarisatie te maken van uw hulpvraag. Na dit gesprek zetten wij de mogelijkheden van onze service voor u op een rij, volledig afgestemd op uw wensen en behoeften. U kunt de diensten inhuren waar u, als ondernemer, behoefte aan heeft.

Informatie
Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Vul dan het 
contactformulier in, bel +31(0) 626218238 of mail naar info@danthec.nl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c11/h03/mnt/195008/domains/danthec.nl/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399